نتایج و دستاوردهای حاصل از ارائه خدمات الکترونیکی

نتایج و دستاوردهای حاصل از ارائه خدمات الکترونیکی را توضیح دهید؟

پاسخ:

کاهش محسوس مراجعه حضوری ارباب رجوع به ادارات و سازمان های دولتی – ماشینی، مکانیزه و الکترونیکی کردن فعالیت های تکراری اداری و مالی – کاهش ترددهای بی مورد شهری و ترافیک با توجه به کاهش مراجعه حضوری ارباب رجوع – کاهش قیمت تمام شده خدمات اداری در صورت الکترونیکی شدن آن ها

About دکتر حشمدار

پرفسور حشمدار دارای دانشنامه دکترای سازه در زمینه طراحی سازه های سه بعدی و دانشنامه دکترای کامپیوتر در زمینه الگوهای ژنتیکی ، مولف ده ها کتاب و مدال طلای بهترین پژوهشگر جهان در زمینه سازه در سال 2011 می باشد. Computers and Structures, Inc. CALL: +13473940002 Dr. Hashamdar

Check Also

Common Shortcut Keys for Microsoft Windows Keyboards

Windows logo key or CTRL+ESCOpens the Start menuCTRL+ALT+DELETEOpens the Windows Close Program or NT Security …