نقطه عملكرد سازه

به محل تقاطع منحني هاي ظرفيت و نياز سازه كه در سيستم مختصات صحيح رسم شده باشند نقطه عملكرد سازه گويند، كه
در آن نياز سازه با ظرفيت موجود در آن مساوي است . در واقع نقطه عملكرد، نقطه توقف سازه در طول منحني ظرفيت سازه است .
لازم به ذكر است در صورتي كه تقاطع دو منحني در قسمت خطي اوليه قرا ر نگيرد بايد منحني نياز با ميرايي متناسب ترسيم گردد

About دکتر حشمدار

پرفسور حشمدار دارای دانشنامه دکترای سازه در زمینه طراحی سازه های سه بعدی و دانشنامه دکترای کامپیوتر در زمینه الگوهای ژنتیکی ، مولف ده ها کتاب و مدال طلای بهترین پژوهشگر جهان در زمینه سازه در سال 2011 می باشد. Computers and Structures, Inc. CALL: +13473940002 Dr. Hashamdar

Check Also

شن چیست؟ — انواع، کاربردها، ویژگی ها و آزمایش سنگدانه درشت

شن یا سنگدانه درشت، مجموعه ذرات نسبتا بزرگ حاصل از هوازدگی یا خردایش سنگ است …