نمرات پایان ترم پنج شنبه تکمیلی

کلیه نمرات از بیست می باشد

فاطمه سوری  15

زینب ابراهیمی 16.5

پرگل حاجی اسماعیلی   4.25

سپیده رضایی  18

مریم السادات میر احمدی 20

پریا قهرمانی 16

هانیه محمدی گذرچی 17

امیرحسین نیسی  16

زهرا غلامی 20

نرگس شکریان 20

علیرضا سعادت نوین 20

سید آرش موسوی   17

آراسب آمیرزادگان  20

مهدی احمدی پور 20

مهدی نجاتی جید 19

سمیه یادگاری 12

محمدرضا نوری پورمرادی 19

حسین شهرکی  20

حسین مومیوند 20

امیر میردار 18

رضا احمدی فرد 20

محمد ابرهیم زاده 20

 

About دکتر حشمدار

پرفسور حشمدار دارای دانشنامه دکترای سازه در زمینه طراحی سازه های سه بعدی و دانشنامه دکترای کامپیوتر در زمینه الگوهای ژنتیکی ، مولف ده ها کتاب و مدال طلای بهترین پژوهشگر جهان در زمینه سازه در سال 2011 می باشد. Computers and Structures, Inc. CALL: +13473940002 Dr. Hashamdar

Check Also

Common Shortcut Keys for Microsoft Windows Keyboards

Windows logo key or CTRL+ESCOpens the Start menuCTRL+ALT+DELETEOpens the Windows Close Program or NT Security …