نمرات پنجشنبه صبح

پرگل حاج اسماعیلی 1

هانیه محمدی  2

محمدرضا نوری پور مرادی   2.5

محمد ابراهیم زاده        4.5

مریم السادات میر احمدی        4

حسین مومی وند        5

زهرا غلامی         5

مهدی احمدی پور ناصری       3.5

رضا احمدی فر       4.5

فاطمه سوری 3

زهرا براتی         3.5

سپیده رضایی    2

آراسب امیرزادگان      5

حسین شهرکی        4

مهدی نحاتی    4

امیر میردار    4.5

زینب ابراهیمی 2.5

نرگس شکریان    4.5

سمیه یادگاری            4.5

پریا قهرمانی              4

امیرحسین نیسی  5.

سید آرش موسوی  1

علیرضا سعادتی  1.5

About دکتر حشمدار

پرفسور حشمدار دارای دانشنامه دکترای سازه در زمینه طراحی سازه های سه بعدی و دانشنامه دکترای کامپیوتر در زمینه الگوهای ژنتیکی ، مولف ده ها کتاب و مدال طلای بهترین پژوهشگر جهان در زمینه سازه در سال 2011 می باشد. Computers and Structures, Inc. CALL: +13473940002 Dr. Hashamdar

Check Also

Common Shortcut Keys for Microsoft Windows Keyboards

Windows logo key or CTRL+ESCOpens the Start menuCTRL+ALT+DELETEOpens the Windows Close Program or NT Security …