هنگام خرید الکترونیکی از یک وی سایت ، چگونه می توانیم از صحت و سقم فروشنده کالا اطلاع پیدا کنیم؟

هنگام خرید الکترونیکی از یک وی سایت ، چگونه می توانیم از صحت و سقم فروشنده کالا اطلاع پیدا کنیم؟

پاسخ:

ابتدا با دستور ذیل IP وب سایت را بدست می آوریم

اسم وب سایت          Ping

سپس با استفاده از یکی از وب سایتهای ردیابی آی پی  ،   از مکان و مشخصات دارنده وب سایت اطلاع پیدا می کنیم  مانند  www.ip-tracker.org

اگر مشخصات سایت فروشنده با اطلاعات بدست آمده همخوانی داشت، می توانیم سایت مورد نظر را تایید کنیم.

About دکتر حشمدار

پرفسور حشمدار دارای دانشنامه دکترای سازه در زمینه طراحی سازه های سه بعدی و دانشنامه دکترای کامپیوتر در زمینه الگوهای ژنتیکی ، مولف ده ها کتاب و مدال طلای بهترین پژوهشگر جهان در زمینه سازه در سال 2011 می باشد. Computers and Structures, Inc. CALL: +13473940002 Dr. Hashamdar

Check Also

Common Shortcut Keys for Microsoft Windows Keyboards

Windows logo key or CTRL+ESCOpens the Start menuCTRL+ALT+DELETEOpens the Windows Close Program or NT Security …