هیچگاه مردمانت را دشمن یا عناصر دشمن مخوان؛ زیرا دو اصل دارد:

هیچگاه مردمانت را دشمن یا عناصر دشمن مخوان؛ زیرا دو اصل دارد:
یا اینقدر ظالم بودی که مردم خودت دشمنت شده‌اند،
یا آنقدر ضعیف بودی که دشمنانت مردمت را کنترل میکنند…

About دکتر حشمدار

پرفسور حشمدار دارای دانشنامه دکترای سازه در زمینه طراحی سازه های سه بعدی و دانشنامه دکترای کامپیوتر در زمینه الگوهای ژنتیکی ، مولف ده ها کتاب و مدال طلای بهترین پژوهشگر جهان در زمینه سازه در سال 2011 می باشد. Computers and Structures, Inc. CALL: +13473940002 Dr. Hashamdar

Check Also

پادشاهی را وزیری عاقل بود كه از وزارت دست برداشت

پادشاهی را وزیری عاقل بود كه از وزارت دست برداشت! پادشاه از دگر وزیران پرسید …