واژه دراکولا از نام “وِلاد تِپِش” شاه رومانى معروف به دراکول گرفته شد

واژه دراکولا از نام “وِلاد تِپِش” شاه رومانى معروف به دراکول گرفته شده. وی به خونخواری معروف بود و در جنگ با عثمانی ها پوست بیش از 40 هزار ترک را کند و به ولاد پوست کن معروف شد!

About دکتر حشمدار

پرفسور حشمدار دارای دانشنامه دکترای سازه در زمینه طراحی سازه های سه بعدی و دانشنامه دکترای کامپیوتر در زمینه الگوهای ژنتیکی ، مولف ده ها کتاب و مدال طلای بهترین پژوهشگر جهان در زمینه سازه در سال 2011 می باشد. Computers and Structures, Inc. CALL: +13473940002 Dr. Hashamdar

Check Also

پادشاهی را وزیری عاقل بود كه از وزارت دست برداشت

پادشاهی را وزیری عاقل بود كه از وزارت دست برداشت! پادشاه از دگر وزیران پرسید …