وقتی دیدید سایه انسان های کوچک در حال بلند شدن است بدانید آفتاب سرزمین شما در حال غروب کردن است

سقراط می گوید:

وقتی دیدید سایه انسان های کوچک
در حال بلند شدن است بدانید آفتاب
سرزمین شما در حال غروب کردن است…

سرزمينی كه متفكرانش بيكار باشند
و بیسوادان‌شان شاغل
مشاورانش بيمار باشند و وكلايش ساكت
جوانانش دل مرده باشند و
سالخوردگانش بلند پرواز
مردانش لحن زنانه داشته باشند
و زنانش ژست مردانه
اغنيايش دزدی كنند
و فقرايش كارگری با حقوق بخور و نمیر
صادراتش فيلسوف باشد
و وارداتش مواد مخدر
قبرهايش خريده شوند و مغزهايش فروخته
گورستان تاريخ است

About دکتر حشمدار

پرفسور حشمدار دارای دانشنامه دکترای سازه در زمینه طراحی سازه های سه بعدی و دانشنامه دکترای کامپیوتر در زمینه الگوهای ژنتیکی ، مولف ده ها کتاب و مدال طلای بهترین پژوهشگر جهان در زمینه سازه در سال 2011 می باشد. Computers and Structures, Inc. CALL: +13473940002 Dr. Hashamdar

Check Also

چیزی که مردم جهان سوم باید نجات دهند، وطن شان نیست!

چیزی که مردم جهان سوم باید نجات دهند، وطن شان نیست! آن ها باید خود …