پیش تنیدن پیچ ھا

“ASTM A325,A
جھت پیش تنیدن پیچ ھا
(Calibrated Wrench) 1. استفاده از آچار کالیبره
(Turn of Nut) 2. روش چرخشمھره
(Twise-off-Bolis) 3. استفاده از پیچ ھای کنترل گشتاورد با قطعه جدا شونده
(Direct Tension Indicator) 4. استفاده از نشانگرھای مستقیم کشش

About دکتر حشمدار

پرفسور حشمدار دارای دانشنامه دکترای سازه در زمینه طراحی سازه های سه بعدی و دانشنامه دکترای کامپیوتر در زمینه الگوهای ژنتیکی ، مولف ده ها کتاب و مدال طلای بهترین پژوهشگر جهان در زمینه سازه در سال 2011 می باشد. Computers and Structures, Inc. CALL: +13473940002 Dr. Hashamdar

Check Also

ضدیخ بتن یا افزودنی تندگیر کننده ی سیمان

سیمانکاری یا بتن ریزی در هوای سرد یکی از چالش های بزرگ در صنعت ساختمان …