کسب مدال برنز مسابقات خلاقیت و نوآوری سال 2011 توسط دکتر حشمدار

مدال برنز مسابقات خلاقیت و نوآوری سال 2011
عنوان: بکارگیری الگوریتم ژنیتیکی در آنالیز پیشرفته سازه ای
Certificate of award Bronze Medal. (2010). Title: Application of Trujillo Algorithm for analyzing of structures. Notable Presented: H.Hashamdar, Z.Ibrahim and Z.Ismail. Malaysian Association of Research Scientists, International Invention, Innovation 2011, Kuala Lumpur, Malaysia (Ministry of Science, Technology Innovation).

About دکتر حشمدار

پرفسور حشمدار دارای دانشنامه دکترای سازه در زمینه طراحی سازه های سه بعدی و دانشنامه دکترای کامپیوتر در زمینه الگوهای ژنتیکی ، مولف ده ها کتاب و مدال طلای بهترین پژوهشگر جهان در زمینه سازه در سال 2011 می باشد. Computers and Structures, Inc. CALL: +13473940002 Dr. Hashamdar

Check Also

انتشار کتاب موشکافی کلیه متدهای پاسخ های دینامیکی ( دانشگاه صنعتی شریف – دکتر حشمدار)

چاپ کتاب تخصصی سازه (مولف: دکتر حشمدار – انتشارات دانشگاه صنعتی شریف – شابک : …