جلسه ششم: آموزش جامع روش های پیشرفته آنالیز دینامیکی غیر خطی (دکتر حشمدار)

AN EFFICIENT METHOD FOR NONLINEAR DYNAMIC ANALYSIS OF 3D SPACE STRUCTURES

Prof.Dr.Hashamdar

The equation of motion and their solution

The dynamic problems don’t have a single solution like static counterparts. Instead the analyst must establish a succession of solution corresponding to all times of interest in the response period. In the dynamic problems the task of the analyst is to solve the differential equations arising from the equilibrium of the dynamic forces acting on the mass. The differential equation of motion themselves could be derived using Hamilton’s principle, the principle of virtual displacements or direct equilibration of the dynamic forces uses D’Alembert’s principle

آموزش جامع روش های پیشرفته آنالیز دینامیکی غیر خطی سازه های فضائی سه بعدی

پرفسور حشمدار

About دکتر حشمدار

پرفسور حشمدار دارای دانشنامه دکترای سازه در زمینه طراحی سازه های سه بعدی و دانشنامه دکترای کامپیوتر در زمینه الگوهای ژنتیکی ، مولف ده ها کتاب و مدال طلای بهترین پژوهشگر جهان در زمینه سازه در سال 2011 می باشد. Computers and Structures, Inc. CALL: +13473940002 Dr. Hashamdar

Check Also

انتشار کتاب موشکافی کلیه متدهای پاسخ های دینامیکی ( دانشگاه صنعتی شریف – دکتر حشمدار)

چاپ کتاب تخصصی سازه (مولف: دکتر حشمدار – انتشارات دانشگاه صنعتی شریف – شابک : …