Albert Einstein – آلبرت انیشتن

دکتر حشمدار:  هر حکومتی برای شکوفایی خود به دانشمندان نیاز دارد پس برای خودت دانایی بیاموز تا به دنبال حاکمان نباشی ، بلکه حاکمان بدنبال تو باشند.

بیست و دو سال اف بی ای تلفنش را کنترل میکرد ، نامه ها یش را میخواند و آشغال های خانه اش را جستجو میکردند آنها انشتین را تحت نظر داشتند چرا که بر اساس پرونده قطورش او جاسوس روس ها بود. در پرونده اش همچنین آمده بود که او اشعه ی مرگ و ماشینی برای خواندن ذهن اختراع کرده بود. بر اساس اطلاعات مندرج در پرونده او بین سال های ١٩٣٧ و ١٩۵۴ عضو ، همکار، و یا طرفدار سی و چهار سازمان کمونیستی بوده و ریاست افتخاری سه سازمان کمونیستی را برعهده داشته است. گزارش پرونده با این جملات به پایان میرسد : “به نظر غیر محتمل میاید که کسی با این سوابق و در این مدت کوتاه، بتواند یک شهروند وفا دار آمریکا شود

1Einstein 13

About دکتر حشمدار

پرفسور حشمدار دارای دانشنامه دکترای سازه در زمینه طراحی سازه های سه بعدی و دانشنامه دکترای کامپیوتر در زمینه الگوهای ژنتیکی ، مولف ده ها کتاب و مدال طلای بهترین پژوهشگر جهان در زمینه سازه در سال 2011 می باشد. Computers and Structures, Inc. CALL: +13473940002 Dr. Hashamdar

Check Also

فواره چون بلند شود سرنگون شود

گفته اند که خاندان برمک خاندانی ایرانی بودند که در دربار عباسیان نفوذ فراوان داشتند …