Domain, Host چه تفاوتهایی با یکدیگر دارند؟

Domain, Host چیست؟

پاسخ:

Domain دامنه می باشد که یک اسم منحصر بفرد در اینترنت می باشد مانند:

hashamdar.com bbc.com —-        —   tehran.com

که پسوند های آنها دارای معانی مختلفی است مانند:

com  بین المللی و تجاری است edu   دانشگاهی است

اما Host که تلفظ آن هاست می باشد  فضا و مکانی است که که دارنده دامین جهت بارگذاری اطلاعات از آن استفاده می کند.

به زبان ساده تر ، دامین تابلو یک فروشگاه است و هاست فضا و مکان فروشگاه است.

About دکتر حشمدار

پرفسور حشمدار دارای دانشنامه دکترای سازه در زمینه طراحی سازه های سه بعدی و دانشنامه دکترای کامپیوتر در زمینه الگوهای ژنتیکی ، مولف ده ها کتاب و مدال طلای بهترین پژوهشگر جهان در زمینه سازه در سال 2011 می باشد. Computers and Structures, Inc. CALL: +13473940002 Dr. Hashamdar

Check Also

Common Shortcut Keys for Microsoft Windows Keyboards

Windows logo key or CTRL+ESCOpens the Start menuCTRL+ALT+DELETEOpens the Windows Close Program or NT Security …