IP دستگاه دارای چه قالبی می باشد و کلاسهای IP و دستور ی که می توان IP دستگاه را بدست آورد

IP دستگاه دارای چه قالبی می باشد و کلاسهای IP راتعریف نمایید و با چه دستوری می توان IP دستگاه را بدست آورد؟

پاسخ:

آی پی دسنگاه از 32 بیت تشکیل شده است که شامل چهار قسمت 8 بیتی است. دوبخش سمت چپ آی پی مربوط به Network و دو بخش سمت راست مربوط به Host می باشد. که در مجموع بیانگر موقعیت ما در شبکه می باشد(کدپستی).

کلاسهای آی پی شامل موارد A,B,C می باشد که بصورت ذیل است:

A    10.0.0.0 to 10.255.255.255

B    172.16.0.0 to 172.31.255.255

C    192.168.0.0 to192.168.255.255

که معمولا آی پی دستگاه های ما از کلاس C می باشد.

برای یافتن آی پی دستگاه کافی است در محیط Command Prompt فرمان ذیل را وارد کنیم.

IPCONFIG

About دکتر حشمدار

پرفسور حشمدار دارای دانشنامه دکترای سازه در زمینه طراحی سازه های سه بعدی و دانشنامه دکترای کامپیوتر در زمینه الگوهای ژنتیکی ، مولف ده ها کتاب و مدال طلای بهترین پژوهشگر جهان در زمینه سازه در سال 2011 می باشد. Computers and Structures, Inc. CALL: +13473940002 Dr. Hashamdar

Check Also

Common Shortcut Keys for Microsoft Windows Keyboards

Windows logo key or CTRL+ESCOpens the Start menuCTRL+ALT+DELETEOpens the Windows Close Program or NT Security …